Home :Customer » การคืนและเปลี่ยนสินค้า...

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

 

หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน DERMA MD CO.,LTD. กรุณาทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

1. ติดต่อที่ Call Center 021172191 (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. -17.00 น.) หรือที่ info@dermskinstore.com เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่การสั่งซื้อทุกครั้ง

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและ ติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม*

3. ถ้าความประสงค์ของท่านถูกอนุมัติ กรุณาส่งของกลับมาที่บริษัทเรา ควรห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายเพิ่มเติม และแนบเอกสารการขอส่งคืนพร้อมลายเซ็นของท่านด้วย 

4. เมื่อทางเราได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินค่าสินค้าโดย ทางเราจะออกเช็คในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ

ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งให้ท่านได้ กรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อมาหาเราทันที

* ในกรณีที่มีเอกสารรับรองทดสอบการแพ้ของสินค้า จะได้รับค่าชดเชยจำนวนเต็มของราคาสินค้าและค่ารักษาตามจริง

* ในกรณีที่ไม่มีเอกสารรับรองการแพ้ แต่มีใบรับรองแพทย์ว่าแพ้สินค้าดังกล่าว สามารถคืนสินค้าและคืนเงินค่าสินค้า 70% ของราคาซื้อ

 

 

เมื่อพัสดุสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมา ถึง กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุสินค้าทันทีว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โปรดทราบว่าการบุบฉีกขาดของกล่องบรรจุสินค้าที่เกิดจากการขนส่งเป็นเรื่องปกติ หากสินค้าภายในได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเราทันทีที่ Call Center 021217919  (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. -17.00 น.) พร้อมระบุเลขที่การสั่งซื้อและเบอร์ติดต่อของท่าน 


Thank You For Registering!

×